Sherlock Web

“European House of Quality” har udviklet og supporterer “Sherlock Web”, som er webbaseret:

 • Alt om kvalitet, miljø og arbejdsmiljø findes i et og samme system
 • Let at oprette, godkende og distribuere procedurer og instruktioner til medarbejderne
 • Registreringer vedrørende hændelser oprettes hurtigt på fortrykte formularer
 • Vedligehold, kalibrering og lovpligtigt eftersyn af maskiner, måleudstyr og værnemidler
 • Der dannes automatisk grafik vedrørende registreringerne
 • Bruges via browser på tablets, smartphones og pc
 • Kan let integreres med ERP og Sharepoint
 • Skift imellem 5 sprog
 • IT-sikkerhedsmæssigt er der etableret back-up af alle indlagte data i programmet
 • Sherlock-løsningen anvendes nu i over 500 virksomheder I over 25 lande
 • Få mere information på: https://www.sherlock.dk/