Auditering

Quality Projects kan i samarbejde med virksomhedens ledelse lave en auditering af de valgte områder, som enten kan erstatte en intern auditering eller være en ekstern auditering, dog uden at kunne udstede certifikater, hvilket kræver akkreditering fra Erhvervsstyrelsen.

Auditeringen kan udmøntes i følgende faser:

  • Aftale om auditeringsområde, dato, tidsplan og estimeret pris
  • Indledende møde med relevant personale og ledelse
  • Gennemførelsen af audit
  • Afsluttende møde
  • Auditrapport med evt. bilag
  • Ved systemaudit kan denne eventuelt gennemføres online ved fremsendelse af relevant dokumentation
  • Audit baseres baseret på relevant ISO standard og/eller anden dokumentation