Energibesparelser

Kvalitetskontrol af energibesparelser og auditering af kvalitetssikringssystemer

22. marts 2012 blev der indgået en politisk aftale om den danske energipolitik 2012-2020, som forudsatte en øget energieffektivisering, der minimerer energispildet og energiforbruget i alle sektorer.

Denne aftale er senest blevet fornyet 16. december 2016 og dannede grundlaget for energiselskabernes energispareindsats mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie.

Afsnit 12 i aftalen satte rammerne for kvalitetssikring af de energibesparelser, som energiselskaberne hvert år indberettede til energistyrelsen, der skulle være retvisende og leve op til alle fastsatte krav. Derfor skulle de enkelte energiselskaber etablere et kvalitetssikringssystem, som bl.a. skulle have fokus på følgende områder:

  • Procedurer for håndtering af energisparesager
  • Gennemføre kvalitetssikring og kvalitetskontrol på udvalgte energisparesager forud for indberetning, samt gennemføre audits af kvalitetssikringssystemet.
  • Quality Projects har i perioden 2012 til 2021 arbejdet med kvalitetssikring af energibesparelser for net- og distributionsselskaberne, som primært har været fjernvarmeselskaber i Nordvestjylland samt auditeret deres kvalitetssikringsystem fra og med 2017.
  • Quality Projects har siden 2012 haft et tæt samarbejde med energirådgivningsfirmaet ProEnergi, som siden 2015 også har etableret selskabet Lokaleenergibesparelser.dk, der har haft aftaler med en række fjernvarmeselskaber om håndtering af deres energibesparelser.