Informationssikkerhed

Quality Projects kan analysere, strukturere og rådgive, så jeres informationssikkerhed bliver effektiv og systematisk med vægt på bl.a. følgende områder i tæt samarbejde med virksomhedens ledelse:

  • Optimering/ændringer af processer og procedurer vha. GAP-analyse
  • Intern auditering og styring af auditorgruppe
  • Forberede og sikre gennemførelse af eksterne audits
  • Håndtering af risici og muligheder samt interessentanalyse
  • Baseret på ISO 27001/02 standarden og Persondataloven (GDPR)