Rådgivning

1. Generelt

Quality Projects/Jørn H. Kristiansen blev i april 2022 godkendt som rådgiver for SMV i områderne ”Digital omstilling” og Digital sikkerhed og dataetik” og i januar 2023 for D-mærket .

2. Projekter

Der er meget fokus på IT/Cybersikkerhed, og Erhvervshus Midtjylland godkendte i juli 2022  et tilskud på 50.000 kr. til projekt ”Digitalisering og Cybersikkerhed” hos en mindre virksomhed i Struer, hvor Quality Projects efterfølgende blev valgt som rådgiver. Projektet er p.t. godt i gang og forventes færdig inden udgangen af marts 2023. 

3. Tilskud

Se: https://smvdigital.dk/content/ydelser/tilbud

Gennem SMV:Digital kan du både søge om tilskudsvouchers, hvor rådgivningsforløbet bliver skræddersyet ud fra din virksomheds udviklingsprojekt og tilskudsvouchers indenfor et fast tema med et defineret forløb, som er tilrettelagt på forhånd.

Har du en virksomhed med 2-49 ansatte?
Oplever du udfordringer i forbindelse med at tage det næste digitale skridt? Så kan en tilskudsvoucher på 25.000 kr. til et skræddersyet rådgivningsforløb være oplagt for dig. 

Har du en virksomhed med 3-249 ansatte?
Står du med et udviklingsprojekt inden for digitalisering, e-handel eller automatisering, der kan styrke din virksomheds konkurrenceevne, men har brug for rådgivning til at komme i gang med eller gennemføre dit projekt?

Så kan en tilskudsvoucher på 100.000 kr. til et skræddersyet rådgivningsforløb eller tilskudsvoucheren på 50.000 kr. til digital sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse (OBS! kan søges af virksomheder ned til 2 ansatte) være oplagt for dig.

4. Rådgivervalg

Når der er givet tilsagn om tilskud fra Erhvervshus Midtjylland under SMV:Digital REACT, skal der laves en markedsafsøgning af mulige rådgivere vha. Rådgiverlisten, hvor Quality Projects kan findes på dette link: https://ehmidt.dk/raadgivere/soeg_raadgiver.asp#virk5673. Erhvervshus Midtjylland skal godkende valget, før projektet kan startes. 

5. Projektforløb

Et projektforløb efter godkendelse af tilskud og valg af rådgiver kan typisk se sådan ud:

1. Rådgiver laver en samarbejdsaftale med virksomheden.

2. Det overordnede indhold i projektet beskrives.

3. Arbejdsplan med notater, rapportering og tidsplan aftales.

4. Faktureringsbetingelser til virksomheden aftales.

5. Når projektet afsluttes sender virksomheden egen registrering af timer samt betalte rådgiverfaktura til Erhvervshus Midtjylland.

(Hvis projektet drejer sig om øget IT-sikkerhed, vil det være formålstjenligt først at foretage en IT-risikovurdering jf. ”Sikkerhedstjekket” for at kunne fastlægge den nødvendige indsats i projektet)

6. Ansøgning af tilskud til projekter

Quality Projects hjælper også gerne med ansøgning vedr. tilskud fra Erhvervshus Midtjylland samt håndtering af de forskellige administrative faser i projektforløbet.