Velkommen til Quality Projects

Quality Projects yder rådgivning til virksomheder, der har behov for bistand omkring kvalitetsledelse, miljøledelse, informationssikkerhed, certificering og IT-sikkerhed.

Quality Projects har i mange år samarbejdet med net- og distributionsselskaber og deres aktører, omkring energibesparelser, kvalitetssikring og auditering af disse i henhold til “Aftale om energiselskabernes energispareindsats”, som blev udfaset i 2020.
– Se nærmere under “Energibesparelser”.

Quality Projects har siden 2010 haft et tæt samarbejde med “European House of Quality ApS”, som leverer og supporterer ”Sherlock Web”, der er et professionelt webbaseret værktøj til håndtering af kvalitetsstyring og miljøstyring baseret på ISO-standarderne.
– Se nærmere under “Sherlock Web”.

Quality Projects blev i april 2022 godkendt som rådgiver for SMV i områderne “Digital
omstilling” og Digital sikkerhed og dataetik”.
– Se nærmere under “Rådgivning”.

Baseret på solid erfaring fra den offentlige sektor og det private erhvervsliv, kan Quality Projects således på konsulentbasis rådgive og løse opgaver vedr.:

*
Kvalitetsledelse

*
Miljøledelse

*
Informationssikkerhed

*
Auditering

*
Certificering og IT-sikkerhed

*
Rådgivning

*