Certificering

Quality Projects kan rådgive og hjælpe med certificering blandt andet i henhold til standarderne:

  • ISO 9001:2015 Kvalitetsledelsessystemer   
  • ISO 9001:2008 til ISO 9001:2015 Opdatering og recertificering
  • ISO 14001:2015 Miljøledelse/Miljøledelsessystemer   
  • ISO 27001 Ledelsessystem for informationssikkerhed
  • Kvalitetsstyringssystem til ”BedreBolig-ordningen”