Velkommen til Quality Projects

Quality Projects yder rådgivning til virksomheder, der har behov for bistand omkring kvalitetsstyring og certificering.

Desuden til net- og distributionsselskaber og deres aktører, der arbejder med energibesparelser og har behov for kvalitetssikring og auditering af disse jævnfør krav fra energistyrelsen, for at energibesparelser kan indberettes, og der kan ydes tilskud til slutbrugere.

Baseret på solid erfaring fra den offentlige sektor og det private erhvervsliv, kan Quality Projects således på konsulentbasis rådgive og løse opgaver vedr.:

*
Kvalitetsstyring
*
Certificering
*
Sherlock Web

*
Auditering af energibesparelser

*