Velkommen til Quality Projects

Quality Projects yder rådgivning til virksomheder, der har behov for bistand omkring kvalitetsledelse og certificering samt til net- og distributionsselskaber og deres aktører,  som arbejder med energibesparelser og har behov for kvalitetssikring og auditering af disse, for at energibesparelser kan indberettes, og der kan ydes tilskud til slutbrugerne.

Baseret på solid erfaring fra den offentlige sektor og det private erhvervsliv, kan Quality Projects således på konsulentbasis rådgive og løse opgaver vedr.:

*
Kvalitetsstyring
*
Certificering
*
Sherlock Web

*
Energibesparelser

*